سفارش تبلیغ
صبا ویژن

از غزنویان تا مغولان
حکومت ترکان:
- از جمله این حاکمان غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان بود
- بیشتر بیابانگرد بودند و تمرکز نداشتند
- ترکان در عصر سامانی وارد دربار ایران گردیدند

غزنویان:
- البتکین آن را در غزنه ایجاد نمود
- یکی از جانشینان معروف او سبکتکین بود
- غزنویان به حکومت سامانیان خاتمه دادند
- هند فاقد وحدت سیاسی بود لذا غزنویان به آنجا حمله کردند
- دلایل حمله به هند:
1- رسیدن به ثروت
2- جنگ علیه کفر بود
3- مشغول نمودن سپاهیان غزنوی بود
- فتح سومنات معبد بزرگ هندیان
- دوران سلطان محمود و مسعود غزنوی

سلجوقیان:
- در عصر سلطان محمود آنان نیشابور را گرفتند و با کشورداری آشنا شدند
- طغرل سلطان مسعود را شکست داد و در نیشابور به قدرت نشست
- اقدامات آلب ارسلان:
1- توسعه ارضی
2- شکست روم
3- در مسلمان کردن اروپائیان نقش عمده‌ای داشت
دوران ملک شاه و خواجه نظام الملک:
1- روابط با قراخانیان بهبود پیدا کرد
2- با خلفای عباسی درگیر شد
3- پایتخت اصفهان بود
4- الگوی حکومتداری خواجه نظام الملک
- چگونگی انقراض سلجوقیان

 

خوارزمشاهیان:
- موقعیت جغرافیایی خوارزم
- درگیری با خلافت عباسی
- حمله سلطان محمد به بغداد که در همدان ناکام ماند
- بر افتادن حکومت خوارزم شاه توسط مغولان و تلاشهای جلال الدین
-اسماعیلیان فرمانروایان کوهستانها


سؤال تشریحی:
دلیل حمله غزنویان به هند چه بود؟

سؤال تستی:
تشیع اسماعیلی در زمان کدام سلسله بنیان نهاده شد؟

1- سلجوقیان
2- آل بویه
3- غزنویان
4- صفاریان
تاریخ : سه شنبه 94/11/6 | 3:14 عصر | نویسنده : writer:the students of sadra | نظر

  • paper | جستوجوی فایل | بهاران دانلود