سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ایران در نخستین قرون اسلامی (2)
1- طاهریان: طلیعه استقلال ایران
1- امین را کشت و حاکم خراسان شد
2- به نام خود سکه زد
3- توجه طاهر به علم و دانش
4- علل سقوط طاهریان:
- شورش خوارج سیستان
- شورش یعقوب لیث
- نهضت علویان طبرستان
- ضعف دستگاه خلافت


سؤال تشریحی:
وضعیت سه گانه ایرانیان در قبال اسلام چه بود؟
سؤال تستی:
مقدمات فتح ایران ریشه در چه دورانی دارد؟
1- دوران ابوبکر
2- دوران عمر
3- دوران عثمان
4- دوران امام علی (ع)

2- صفاریان:
- دومین جریان استقلال طلبی در سیستان بود
- قیام آنان با تکیه بر حماسه‌های ایرانی بود
- خوارج و عیاران در سیستان
- قدرت گیری یعقوب لیث:
1- از بین بردن طاهریان
2- گسترش ارضی
- دوران عمر و لیث

3- سامانیان:
- نسبت آنان به بهرام چوبین می‌رسید
- بنیانگذار امیر اسماعیل سامانی بود
- ولایات ماوراءالنهر به فرزندان اسماعیل داده شد
- از خلافت عباسی تبعیت می کردند
- اهل فضل و ادب و دانش بودند
- غزنویان، سامانیان را ازبین بردند


سوال تشریحی:
خصوصیات حاکمان سامانی چه بود؟

سوال تست:
یعقوب لیث در ابتدا بر علیه چه کسانی شورش کرد؟

1- صفاریان
2- طاهریان
3- سامانیان
4- علویان
از علویان طبرستان تا سیر فرهنگ در صفویه

 

علویان طبرستان:

- مردم طبرستان بوسیله مبلغان علوی که تحت ستم عباسیان بودند مسلمان شدند
- رهبری علویان با حسن بن زید علوی بودر - اولین حکومت شیعی در ایران بودند
- معروف‌ترین امیر علوی ناصر کبیر بود
- بنابر دلایلی توسط آل زیار منقرض شدند

زیاریان:
- معروفترین حاکمان آن اسفارین شیرویه و مرداویج و علی بویه بود
- مرداویج تفکر ضد عربی داشت
- آخرین آنها گیلان شاه بود

آل بویه:
- قدرتمندترین دولت ایرانی را در قرن چهارم پایه ریزی کردند
- بویه از سرداران مرداویج بود
- آل بویه بغداد را فتح کرد
- عضدالدوله دولت آل بویه را به اوج رساند
- اقدامات اساسی سیاسی- اقتصادی و فرهنگی عضدالدوله

دلایل انقراض آل بویه:
1- بازرگانی از خلیج فارس به دریای احمر انتقال یافت
2- شورشهای مداوم در جنوب عراق
3- شورش کامل شام بر اثر فتوحات فاطمیان- رومیان و بلعمیان


سؤال تشریحی:
چند مورد از اقدامات اساسی عضدالدوله را بنویسید.

سؤال تستی:
اولین دولت شیعی در ایران توسط چه کسانی بنیان نهاده شد؟
1- سامانیان
2- صفاریان
3- علویان
4- آل بویه
تاریخ : سه شنبه 94/11/6 | 3:14 عصر | نویسنده : writer:the students of sadra | نظر

  • paper | جستوجوی فایل | بهاران دانلود