سفارش تبلیغ
صبا ویژن

درس پانزدهم
خلافت عباسیان
از روزهای خونین شام تا شکوه بغداد
1- خلافت منصور:
- جریان ابومسلم خراسانی
- اختلاف بر سر قدرت
- قیام شیعیان عراق
- پایتختی بغداد
2- خلافت هارون
3- برمکیان تا غلامان ترک
4- خلافت امین و مأمون
5- قیام بابک خرم الدین
6- خلافت معتصم
7- علویان وعباسیان(رویارویی ایمان و قدرت)
8- امام جعفر صادق (ع)
9- امام موسی کاظم (ع)
10- امام رضا (ع)
11- امام حسن عسگری (ع)
12- غیبت امام قائم (ع)
13- واپسین ایام 

سؤال تشریحی:
حوادث عمده دوران خلافت منصور کدام است؟

سؤال تستی:
چه کسی برای اولین بار بغداد را پایتخت عباسیان نمود؟
1- معتصد عباسی
2- هارون
3- مأمون
4- منصور دوانیقی
تاریخ : پنج شنبه 94/9/26 | 10:58 صبح | نویسنده : writer:the students of sadra | نظر

  • paper | جستوجوی فایل | بهاران دانلود