سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

درس دوازدهم
اسلام در مدینه
1- تاسیس مسجد
2- ایجاد یگانگی میان مسلمانان
3- تهیه نظام نامه اجتماعی
4- نبرد با مشرکان:
الف- بدر
ب- احد
ج- خندق
5- نبرد با یهودیان
6- نبرد با منافقان
7- صلح حدیبیه (فتح المبین)
8- نقض صلح حدیبیه --> فتح مکه
9- جنگ فتح مکه
10- سال هفتم هجرت ابلاغ جهانی دعوت به اسلام
11- جنگ موته (سال هشتم)
12- جنگ تبوک (سال نهم)
13- استقرار عدالت و برابری اجتماعی
14- حجه الوداع


سؤال تشریحی:
خصوصیات دعوت سرّی پیامبر را بنویسید.

سؤال تستی:
جنگ بدر در کدام سال اتفاق افتاد؟
1- سال دهم بعثت
2- سال دهم هجرت
3- سال دوم بعثت
4- سال دوم هجرت
تاریخ : پنج شنبه 94/9/26 | 10:56 صبح | نویسنده : writer:the students of sadra | نظر

  • paper | جستوجوی فایل | بهاران دانلود