سفارش تبلیغ
صبا ویژن

درس یازدهم
اسلام در مکه
شبه جزیره عربستان:
- موقعیت جغرافیایی شبه جزیره
- تقسیمات قوم عرب:
1- عرب باقیه
2- عرب مائده

- نظام اجتماعی و طبقاتی عربستان
- دین در شبه جزیره عربستان:
1- بت پرستی
2- یهود
3- مسیح

- شهر مکه:
1- قریش
2- منبع درآمد مکه

اسلام در شبه جزیره:
- عام الفیل
- تولد پیامبر
- پیمان حلف الفضول
- نصب حجرالاسود
- غار حراء


سؤال تشریحی:
نظام اجتماعی و طبقاتی عربستان قبل از اسلام چگونه بود؟

سؤال تستی:
منبع درآمد مردم عربستان چه چیزی بود؟
1- کشاورزی
2- تجارت
3- مکانهای مذهبی
4- 2 و 3


پیامبر از دعوت تا هجرت:
- دعوت سرّی
- دعوت آشکار
- اتهامات به پیامبر
- شکنجه یاران پیامبر
- مهاجرت به حبشه
- پیمان عقبه
- سال غم پیامبر
- توطئه دارالندوه (قتل پیامبر)
تاریخ : پنج شنبه 94/9/26 | 10:56 صبح | نویسنده : writer:the students of sadra | نظر

  • paper | جستوجوی فایل | بهاران دانلود