سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کاخ گلستان، از جمله بناهای تاریخی ایران است که آقامحمد خان قاجار، فتحعلی اه،محمدشاه قاجار، ناصرالدین شاه قاجار، مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه قاجار و احمد شاه قاجار در آن ونت داشتند. کاخ گلستان در سی و هفتمین اجلاس سالانه کمیته میراث جهانی سازمان یونسکو در پنوم پن، پایتخت کامبوج، در فهرست آثار جهانی به ثبت رسید


کاخ گلستان
تاریخ : دوشنبه 94/7/20 | 10:17 عصر | نویسنده : writer:the students of sadra | نظر

درس دوم
1- سرزمین میان رودان:
- شامل سرزمین میان دجله و فرات است
- در ابتدا آگاهی از آن از زبان تورات بیان گردید
- این منطقه خواستگاه قدیمی ترین تمدنهای بشری بوده است
- حتی قبل از یکجا نشینی نیز مردم در این منطقه زندگی می‌کردند.
- نخستین شهرها در سومر پدید آمد (اور- اوروک- کیش- ...)
- شهرهای سومر هرکدام مستقل لذا دولت شهر به آن گفته می‌شد.
- اداره شهرهای سومر با کاهنانی بود که به رئیس آنها اسنی می‌گفتند
- میان شهرهای سومر اغلب جنگ در جریان بود.

2- اوضاع سیاسی- اجتماعی میان رودان:
- اقوام دیگری از قبیل اکدی‌ها- گوتی‌ها، آشوری‌ها و کلدانی نیز در اینجا زندگی می‌کردند.
- در سومر دولت متمرکز پدید نیامد
- یکی از فرمانروایان سومری اِتَنَ بود و دیگر گیل گامش
- اکدی‌ها سومریان را از بین بردند
- سارگن فرمانده اکدی‌ها بود که تصرفات بسیاری بدست آورد
- گوتی‌ها اکدی را شکست دادند
- باردیگر سومر با غلبه بر گوتی‌ها به قدرت دست یافتند
- ایلامی‌ها به قدرت سیاسی سومریان پایان دادند
- اَموری‌ها بر ایلام غلبه کردند. پادشاه عمده آنها حمورابی بود.
- پایتخت حمورابی بابل بود.
- بابلی‌ها به دست هیتی‌ها و کاسی‌ها از بین رفتند.
- آشورها به قدرت هیتی و کاسی‌ها پایان دادند. آشور نبی پال مصر را فتح کرد. ایلام را از بین برد. پایتخت آن نینوا بود.
- کلدانی‌ها با کمک ایران آشور را با فتح نینوا از بین بردند
- حکومت هخامنشی و تسلط کوروش بر بابل که بر میان رودان مسلط شد.

3- فرهنگ و اقتصاد مردمان میان رودان:
- فرهنگ و تمدن:
1- برای ساخت منزل از خشت و آجر استفاده کردند.
2- به خدایان متعدد عقیده داشتند
3- هر شهر برای خود معبدی داشت که سمبل آن شهر بود.
4- مجسمه سازی- نقاشی و موسیقی در میان آنان رایج بود.
- کشاورزی: عامل عمده زندگی اجتماعی و معیشت این مردمان بود.
- صنعت و بازرگانی: سومر با هند- مصر و آسیای میانه بازرگانی داشت.
- خط و نوشتن:
1- عمر قدیمی‌ترین الواح به 5500 سال پیش می‌رسد
2- قدیمی‌ترین کتابخانه‌های جهان شکل گرفت
- علوم:
1- نجوم
2- مورخ بودن
- نظام برده داری

سوال تشریحی:
وضعیت دین در میان رودان چگونه بود؟

سوال تست:
حمورابی از شاهان کدام تمدن بود؟
1- سومر
2- ایلام
3- بابل
4-اموری
تاریخ : دوشنبه 94/7/20 | 10:11 عصر | نویسنده : writer:the students of sadra | نظر

درس اول

- تاریخ:
- تاریخ چیست؟
- مورخ کیست؟
- علم تاریخ چیست؟
- تاریخ نگاری چگونه انجام می‌پذیرفت؟
- باستان شناس کیست؟

2- فواید مطالعه تاریخ:
- نقش تربیتی و هدایتی آن
- نقش آن در کنجکاوی انسان
- نقش آن در خودشناسی
- نقش آن در علاقمندی به کشور
- تاریخ کشورها، تاریخ جهان نیست
- نقش آن در شناخت انسان
- نقش آن در حفظ میراث‌های فرهنگی، آشنایی با بزرگان گذشته...

3- تقسیم بندی دوره‌های تاریخی:
- دوران پیش از تاریخ (از آغاز زندگی تا 5000 سال پیش)
- دوره باستان (از 5000 سال پیش تا 1500 سال پیش)
- دوره میانه – قرون وسطی (از 1500 تا 500 سال پیش)
- دوره جدید ( از 500 تا 200 سال پیش)
- دوره معاصر (از 200 سال پیش تاکنون)

سوال تشریحی :
چند مورد از فواید تاریخ را بنویسید .

سوال تست:
تحولات قرون وسطی مربوط به چه دوره ای است؟
1- دوره پیش از تاریخ
2- دوره باستان
3- دوره میانه
4- دوره جدید
تاریخ : دوشنبه 94/7/20 | 9:26 عصر | نویسنده : writer:the students of sadra | نظر


  • paper | جستوجوی فایل | بهاران دانلود